Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΟΣ
           

    
                                           

                ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΘΕΟΣ  

                Είμαι αυτός που είμαι
             Αυτός είμαι που είμαι
             Είμαι που είμαι αυτός
             Είμαι είμαι αυτός που
             Που είμαι αυτός είμαι
             Είμαι είμαι που αυτός
             Που είμαι είμαι αυτός
             Είμαι που αυτός είμαι
             Που αυτός είμαι είμαι
             Αυτός είμαι είμαι που
             Αυτός που είμαι είμαι

             Εγώ Ειμί ο Κύριος...
             Εγώ Ειμί ο...............
             Εγώ Ειμί..................
             Εγώ.........................
             Εγ............................
             Ε.............................

             ................................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου